Motioner & frågor

22. Maj, 2015

Öka centrum handel och näringsliv med konkreta åtgärd, inte floskler!

I samhället Dals-Ed har man infört en bricka som man samlar in bonus i alla kundklubbar anslutna till Klubb Dals-Ed - med bara en bonusbricka! Detta system på frivillig basis hjälper kommunens affärstrateger att kartlägga och se kundströmmarna till handel. Detta i sin tur kan effiktivisera satsningar över hur framtida strategier över Thn skall se ut.

För att förklara det skickar jag med deras egna beskrivning:

”Hur blir man medlem?
Du hämtar en bonusbricka - som är gratis - hos någon av butikerna som är ansluten till Klubb Dals-Ed. Vilka butiker som är anslutna ser du längre ner på den här sidan. Din bonusbricka registrerar du här på hemsidan med hjälp av numret som står på brickan, se ”Registrera” i menyn upp till höger. När du sedan har loggat in så kan du under menyn Mina kundklubbar välja vilka butikers kundklubbar du vill ansluta dig till.
Bonusprogram och klubbförmåner
Nedan ser du respektive kundklubbs bonus- och stämpelprogram samt vilka klubbförmåner som just nu ligger uppladdade på din bonusbricka.

Varje butik har ett unikt stämpel- och bonusprogram. Till exempel 10 x 200:- ger 100:- i bonus. Det betyder att du får en bonusstämpel för varje 200:- du handlar för. När du har uppnått 10 bonusstämplar får du 100 kr i rabatt på ditt nästa köp.

Gratis nyckelförsäkring – när du fäster din klubb-bricka på din nyckelknippa så hjälper Dals-Ed Handel till att hitta rätt ägare till nycklarna.”

Man kan också som handlare trycka upp sin försäljning igenom boosta erbjudanden igenom brickan.

Föreslår därför att man inleder en utredning för se om detta är en modell att även för Trollhättan med tonvikt för centrums näringsliv använda?.

Dan Möllengård
(-)

22. Maj, 2015

Förbättrad motionshantering!

I många år har jag följt och studerat motionshanteringen. Ett allt slående mönster senare år är att det går repriser på motioner.

Nu på senare tid har det efter valet lavinartat till bara nästan bli repriser.
Visst, det är demokratin och demokrati skall kosta men det går att skära i kostnader för motionshantering utan försämra kvalitén utan t.o.m. förbättra resultatet av svaret. Teknikens framfart sedan sekelskiftet har gett oss nya möjligheter och söksystem för en tjänsteman är det enkelt att ta fram en handling på tidigare behandlad motion. Se om den är in aktuell och tiden har förändrats eller förhållande för motionen eller om det är ren okunskap eller bristande erfarenhet av den som motionerat.

De mest frekventa motionerna är Simundervisning, hjärtlung räddning/första hjälpen, medborgar förslag och äldreombudsman. Men vissa motioner är mer politiska och kan finnas orsak att pröva med jämna mellan rum. Ta för ex medborgare förslag Fp har föreslagit det men även Mp och V vad säger de nu när motionen kommer igen? Går makten förre ideologiska arvet? Troligast att man säger att liknande möjligheter är samma möjligheter vilket det inte är och fel att inte låta finnas enligt kommunallagen.

1997 Medborglig motionsrätt Britt Hallgren (Fp/-)2003-08-25 Medborgarförslag Dan Möllengård (Fp/-) 2003 Medborgarförslag Peter Rådberg (Mp) 2010 Medborgarförslag Fahime Nordborg
1997 Simundervisning Peter Rådberg (Mp) 1999 Obligatorisk simundervisning i skolan Mats Spjuth (Sd) 2003 Simundervisning Dan Möllengård (Fp/-)

Sedan kan ju en annan ide att lägga motion vara att man av misstag eller med orden tiden har kommit för dem t.o.m. bifaller/genomför såsom

1997 Ungdomsfullmäktige Mikeal Hansson (KD) 2012-11-05 Beslöt man bifalla motionen. Nu från Fahime Nordborg (V)
2003 Kultur natt Dan Möllengård (Fp/-) 2014 (Alena Novak) SaraEgnell/Peter Eriksson Museum Night (Kulturnatt)
2005 Inför kultur och fritidspeng Dan Möllengård (Fp/-) / Peter Hemlin (M)
2005 Inför LUS Dan Möllengård (Fp/-)

Sedan finns ju kategorin okunskap, bristande erfarenhet eller god vilja utan vetskap om de två första egenskaperna. Det kan ju faktiskt vara så att tiden har hunnit i kapp och är mogen för en ide.

1997 Äldreombudsman Hulda Johansson (Mp) 2015 Äldreombudsman Rita P Svensson Fp
2003 Öppnanämnd sammanträde Dan Möllengård (Fp/-) 2015 Öppna nämndsammanträde Rita Paulsson Svensson (Fp)
2010 Hundagis Mats Häggner (C) 2015 Hundpensionat!? Rita P Svensson (Idag finns det redan inom omsorgen djur hos brukare. Velanda ett ex.) eller så är intentionen så som vår motion om djur inom omsorgen som blev bifallen är.
2006 Utsmyckning av Fagerstrandsmuren Crister Gebo (Fp/-) 2015 Utsmyckning av Fagerstrandsmuren Rita P Svensson
2003 Öppna programvaror Dan Möllengård (Fp/-) 2006 Inför Open source Peter Hemlin (M)
2004 Inför kundvalssystem (LOV) Dan Möllengård (Fp/-) 2011 inför utmaningsrätt C/Kd /M/Fp
2003 Första hjälpen Dan Möllengård (Fp/-) 2005 Första hjälpen Mats Hägner / Karin Grahn (C) Hjärt och lung räddning Sara Ejnell (M) / Mats Hägner (C)

Föreslår därför att man inleder en än lättare möjlighet (trots nya system) för alla att söka info om motioner från samtliga partier idag är den möjligheten lättare för tjänstemän Men detta till trots börjar man många ggr om från början och kan komma till helt olika svar med några år emellan. Ibland finns det värdefulla tankar att spinna på från tidigare tjänstemanna svar och det spar tid pengar och har en röd tråd i hur man behandlar motioner. Självklart är idéer och tankar det allra viktigaste. Motioner det allra bästa och en politiker som inte kommer med idéer kostar pengar inte de som har idéer. Har man fel belyser man sanningen och har man rätt är till gagn för medborgaren. Men det måste bli bättre kvalité om man ser vad man tidigare svarat och kan förbättra svaret ändra eller stå fast vid att det var det bästa svaret. Därför handlar motionen om att spara pengar och det gör man igenom att inte göra utredningar två ggr om det inte behövs. Med kunskap om motioner kanske de inte ens lämnas in. Det går inte begära att en fritidspolitiker skall kunna hålla reda på motioner. Men i en symbios kan vi få bättre kvalité och spara pengar på motioner. Detta är bra för Trollhättans Framtid med motioner.

Dan Möllengård (-)

22. Maj, 2015

Enkel fråga till omsorgsnämndens ordförande

Vad hände med 2013/9 KS 009 motionen som blev bifallen att man skulle använda sig av hundar i omsorgen för brukare?
Nu vet jag ju att som ute på Velanda ni har djur i verksamheten. Men detta var väl menat till ett samverkans projekt med ASN? Vad har hänt med bifallet av motionen?

Dan Möllengård (-)
2015-05-20

22. Maj, 2015

För bättre företagsklimat krävs handling och ej bara ord!

Ta bort årliga taxor för företagandet i Trollhättan i den mån det är möjligt.

Taxor är oftast utifrån att stat eller kommun kräver att man skall uppfylla lagstadgade krav. Ta bort taxorna för företag hade inneburit ett steg mot bättre företagsklimat. De främsta orsakerna som företagare brukar ange som hinder för näringslivsverksamhet. Ta ut högre straffavgifter på de som inte följer de regler och förordningar som man kräver av företag istället. Systemet kan jämföras med p-skiva så länge man parkerar lagligt kostar det inget och när man parkerar olagligt kostar det. Intäktssidan för företagen kan attrahera företag till Trollhättan, underlätta för befintliga att överleva. Det visar att man menar alvar med att man från samhället vill stödja ortens företag. Detta borde ge bieffekt med rejäl klättring på näringslivsrankingen. Frågan är medborgare och företag till för kommunen? Eller är kommunen ett verktyg för de samma?
Kostnaderna vi syftar på är nedan i första hand. Jämför ex. kostnad med felparkeringsavgifterna. Att dra debatten att omsorg eller skola skulle finansiera är vulgärdebatt. Det finns så mycket annat att omfördela.

tkr
Årlig miljötillsynsavgift 517
miljötillsynsavgift timdeb (avser företag som inte får årliga besök) 302
Årlig kontrollavgift livsmedel 996
Tillsyn utskänkning 610
Tillsyn öl och tobak 228
2 351 302


Föreslår att avveckla de årliga avgifterna som går att avveckla, höja straffavgifterna istället.


Dan Möllengård (-)

22. Maj, 2015

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande

2010 gav jag in en motion 2010/371 KS 009 "Snygga till Kronogårdstorg" den avslogs för man hade ju redan tänkt detta och det var ju så att slå in öppna dörrar. Nu står jag 2015 och tittar på Kronogårdstorg och undrar vad har man gjort? Från bilden som är tagen 1983 kan jag se en skillnad och det är att Servus skylten är borta och några flaggstänger tillkommit. Nu är min fråga eftersom motionen blev avslagen 2010 att så mycket var på gång, vad är det på gång? Vad är det som är så snyggt och nytt?

Dan Möllengård (-)

Senast uppdaterad 2017-08-17

Trollhättans Framtid

0734-487844

BG-NR 574-2515

Organisations nr: 802494-8336

 

Kontakt 

Dan-Axel Möllengård

0520-421044

0734-487844

mollengard@hotmail.com

Dan Möllengård