22. Okt, 2015

Delade turer

http://ttela.se/nyheter/trollhattan/1.4401031-plan-for-farre-delade-turer-i-var

12. Nov, 2015

Mutpolicy

http://ttela.se/nyheter/trollhattan/1.4457741--vart-tog-politikernas-mutpolicy-vagen-

12. Nov, 2015

Bygg inte bostäder på Knorren!

http://ttela.se/nyheter/trollhattan/1.4457940--bygg-inte-bostader-pa-knorren-

10. Jul, 2015

Hela Trollhättan måste leva!

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fttela.se%2Fasiktdebatt%2Fdebatt%2F1.4133897-vill-satsa-pa-hela-trollhattan&h=tAQF2SDJT&s=1

24. Jun, 2015

Vapen investeringar

http://ttela.se/nyheter/trollhattan/1.4092550--ska-kommunen-investera-i-vapen-

22. Jun, 2015

Mat

http://ttela.se/asiktdebatt/debatt/1.4089942--sjalvklart-att-aldre-ska-fa-den-mat-de-gillar

25. Maj, 2015

Taxor

http://m.ttela.se/Default.aspx?pageid=0&parentid=0&link=1.4009134

12. Maj, 2015

Radio Väst

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=6163732

12. Mar, 2015

SVT Västnytt

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/avhoppade-folkpartister-startar-nytt-parti

12. Maj, 2015

TTela

http://ttela.se/nyheter/trollhattan/1.3978360-nya-trollhattepartiet-bildat

12. Maj, 2015

TTela ledare

http://ttela.se/asiktdebatt/ledare/1.3979762-parti-med-framtiden-for-sig-

11. Maj, 2015

TTela

http://ttela.se/nyheter/trollhattan/1.3977661-ex-folkpartister-har-fatt-ett-namn

12. Mar, 2015

Ttela

http://ttela.se/nyheter/trollhattan/1.3832493-avhoppare-startar-nytt-politiskt-parti

11. Mar, 2015

Ytterområden

http://ttela.se/nyheter/trollhattan/1.3830738-politiker-vi-tanker-visst-pa-landsbygden-

10. Mar, 2015

Rid och cyckelvägar

http://ttela.se/nyheter/trollhattan/1.3827156-nej-till-blandade-rid-och-cykelvagar

15. Aug, 2016

Antibiotika ressistens

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/ins%C3%A4ndare/antibiotikaresistens-hotar-barn-och-%C3%A4ldre-1.3692340

30. Jul, 2016

Partistöd

http://www.ttela.se/nyheter/trollh%C3%A4ttan/vill-utreda-partist%C3%B6d-1.3519104

29. Apr, 2016

Politiska sekreterare

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/ins%C3%A4ndare/on%C3%B6digt-med-politiska-sekreterare-1.1243991

4. Maj, 2016

Debatt politisk sekreterare

http://www.ttela.se/nyheter/trollh%C3%A4ttan/hetsig-debatt-om-politiska-sekreterare-1.1239551

5. Maj, 2016

City fråga

http://www.ttela.se/nyheter/trollh%C3%A4ttan/det-blir-ingen-kundklubb-i-city-1.1239431

27. Apr, 2016

Läkemedel

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/ins%C3%A4ndare/m%C3%A5nga-anv%C3%A4nder-fler-%C3%A4n-tio-l%C3%A4kemedel-1.1243587

13. Apr, 2016

Angående aktieinnehav

http://www.ttela.se/nyheter/trollh%C3%A4ttan/kommunen-borde-agera-mot-nordea-1.1277791

9. Apr, 2016

Aktieinnehav

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/ins%C3%A4ndare/r%C3%B6star-efter-taktik-1.1276654

6. Apr, 2016

Ny ordförande

http://www.ttela.se/nyheter/trollh%C3%A4ttan/ny-ordf%C3%B6rande-f%C3%B6r-trollh%C3%A4ttans-framtid-1.1275724

24. Mar, 2016

Insändar replik

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/ins%C3%A4ndare/v%C3%A4rna-demokratin-1.1272213

23. Mar, 2016

Insändar replik

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/ins%C3%A4ndare/vildarna-i-trollh%C3%A4ttan-valdes-2014-1.1271802

13. Maj, 2016

Apotekare och läkare kopletterar varandra

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/ins%C3%A4ndare/apotekare-och-l%C3%A4kare-kompletterar-varandra-1.1237121

10. Jul, 2015

Hela Trollhättan

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/vill-satsa-p%C3%A5-hela-trollh%C3%A4ttan-1.1319155

24. Jun, 2015

Skall en kommun investera i vapen?

http://www.ttela.se/nyheter/trollh%C3%A4ttan/ska-kommunen-investera-i-vapen-1.1315000

22. Jun, 2015

Äldres mat

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/sj%C3%A4lvklart-att-%C3%A4ldre-ska-f%C3%A5-den-mat-de-gillar-1.1314692

24. Mar, 2016

Värna demokratin

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/ins%C3%A4ndare/v%C3%A4rna-demokratin-1.1272213

23. Mar, 2016

Demokrati

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/ins%C3%A4ndare/vildarna-i-trollh%C3%A4ttan-valdes-2014-1.1271802

17. Dec, 2015

Placera pengar i lokala företag

http://www.ttela.se/nyheter/trollh%C3%A4ttan/placera-skattepengar-i-nevs-och-gkn-1.1361238

12. Nov, 2015

Bygg inte på Knorren

http://www.ttela.se/nyheter/trollh%C3%A4ttan/bygg-inte-bost%C3%A4der-p%C3%A5-knorren-1.1351773

11. Mar, 2016

Mutpolicy

http://www.ttela.se/nyheter/trollh%C3%A4ttan/trollh%C3%A4ttan-ska-inte-l%C3%A5ta-sig-mutas-1.1268553

13. Apr, 2016

Aktieinnehav

http://www.ttela.se/nyheter/trollh%C3%A4ttan/kommunen-borde-agera-mot-nordea-1.1277791

19. Sep, 2016

Prtistöd

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/debatt/m%C3%A5nga-konstigheter-kring-partist%C3%B6det-i-trollh%C3%A4ttan-1.3791821

30. Jul, 2016

Vill utreda partistöd

http://www.ttela.se/nyheter/trollh%C3%A4ttan/vill-utreda-partist%C3%B6d-1.3519104

19. Sep, 2016

Många konstigheter runt partistöd

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/debatt/m%C3%A5nga-konstigheter-kring-partist%C3%B6det-i-trollh%C3%A4ttan-1.3791821

4. Okt, 2016

Knarkhundar stryper tillgången

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/ins%C3%A4ndare/knarkhundar-kan-hj%C3%A4lpa-oss-att-strypa-tillg%C3%A5ngen-1.3837605

6. Okt, 2016

Alla förtroende valda skall behandlas lika!

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/debatt/alla-f%C3%B6rtroendevalda-ska-behandlas-lika-1.3845183

27. Okt, 2016

Vill bryta politikers makt över ekonomin

http://www.ttela.se/nyheter/trollh%C3%A4ttan/vill-bryta-politikernas-makt-%C3%B6ver-ekonomin-1.3908265

10. Nov, 2016

Vår modell ger mer demokrati

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/debatt/v%C3%A5r-modell-ger-mer-demokrati-och-resultat-1.3944896

17. Nov, 2016

Falsk marknadsföring

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/debatt/utk%C3%B6rning-av-mat-falsk-marknadsf%C3%B6ring-1.3963268

2. Dec, 2016

Slag i luften

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/debatt/politikerpraktik-slag-i-luften-1.4006554

20. Sep, 2016

Avslag narkotika hundar

http://www.ttela.se/nyheter/trollh%C3%A4ttan/f%C3%B6rslaget-narkotikahundar-p%C3%A5-skolor-1.4011420

20. Sep, 2017

Knorren

http://www.ttela.se/nyheter/trollh%C3%A4ttan/framtiden-klubbad-f%C3%B6r-knorren-och-hjulkvarn-1.4653330

19. Sep, 2017

Västlänken

http://www.ttela.se/nyheter/trollh%C3%A4ttan/v%C3%A4stl%C3%A4nken-kan-bli-j%C3%A4ttedyr-1.4649607

19. Sep, 2017

Valkretsar

http://www.ttela.se/nyheter/trollh%C3%A4ttan/ov%C3%A4ntat-sd-utspel-i-valkretsfr%C3%A5gan-1.4648464

12. Sep, 2017

Vi skall bli större än M

http://www.ttela.se/nyheter/trollh%C3%A4ttan/m%C3%B6lleng%C3%A5rd-vi-ska-bli-st%C3%B6rre-%C3%A4n-m-1.4622143

28. Aug, 2017

Airsgun

http://www.ttela.se/nyheter/trollh%C3%A4ttan/vill-se-h%C3%A5rdare-regler-kring-soft-air-guns-1.4577948

12. Sep, 2017

Krösamajor

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/debatt/v%C3%A5r-tids-kr%C3%B6samajor-1.4520863

9. Okt, 2017

Nej till schack

http://www.ttela.se/nyheter/trollh%C3%A4ttan/nej-till-schackspel-p%C3%A5-skolschemat-1.4385595

24. Jun, 2017

Knarksök

http://www.ttela.se/nyheter/trollh%C3%A4ttan/folkomr%C3%B6sta-om-knarks%C3%B6k-1.4382517

23. Jun, 2017

Bostadpolitik

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/debatt/minst-st%C3%B6d-f%C3%B6r-beh%C3%B6vande-1.4377512

17. Jun, 2017

Allianstorka

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/ins%C3%A4ndare/lider-alliansen-av-id%C3%A9torka-1.4360877

4. Jun, 2017

Kompetens

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/ins%C3%A4ndare/hur-saknar-vi-kompetens-1.4342441

24. Maj, 2017

Centrum

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/debatt/centrum-kr%C3%A4ver-tillg%C3%A4nglighet-1.4301911

23. Maj, 2017

Längre öppettider

http://www.ttela.se/nyheter/trollh%C3%A4ttan/%C3%B6ka-%C3%B6ppettiderna-p%C3%A5-trollh%C3%A4ttans-krogar-1.4299781

19. Maj, 2017

Naivitet och vuxendagis

http://www.ttela.se/åsikt/debatt/naivitet-och-vuxendagis-1.4292069

27. Apr, 2017

Kamera övervakning

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/debatt/satsa-hellre-p%C3%A5-mer-kamera-%C3%B6vervakning-och-fler-poliser-1.4252356

24. Apr, 2017

Trollhättan bör ej lägga sig i

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/ins%C3%A4ndare/trollh%C3%A4ttan-kanske-g%C3%B6r-b%C3%A4st-att-inte-l%C3%A4gga-sig-i-1.4248260

13. Apr, 2017

Linbana

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/debatt/f%C3%B6rslaget-om-linbana-inte-seri%C3%B6st-1.4234732

24. Mar, 2017

Lekplatser

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/ins%C3%A4ndare/g%C3%B6r-n%C3%A5got-st%C3%B6rre-%C3%A4n-bara-en-lekplats-1.4206231

17. Mar, 2017

Åkerlund avgå

http://www.ttela.se/nyheter/trollh%C3%A4ttan/%C3%A5kerlund-borde-avg%C3%A5-1.4200036

9. Mar, 2017

Narkotika

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/ins%C3%A4ndare/det-viktiga-%C3%A4r-att-bli-av-med-narkotikan-1.4187967

23. Feb, 2017

narkotikahundar

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/debatt/narkotikahundar-kan-g%C3%B6ra-gott-1.4168577

18. Feb, 2017

Föreningsliv

http://www.ttela.se/sport/or%C3%A4ttvist-att-bara-fct-f%C3%A5r-elitst%C3%B6d-1.4162369

9. Feb, 2017

Narkotika

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/debatt/2018-%C3%A4r-det-val-1.4151047

3. Feb, 2017

Svar från

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/debatt/jag-inv%C3%A4ntar-utredningen-m%C3%B6lleng%C3%A5rd-1.4142304

28. Jan, 2017

kommundirektör

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/ins%C3%A4ndare/stort-tack-f%C3%B6r-de-h%C3%A4r-%C3%A5ren-stadsdirekt%C3%B6ren-1.4134908

7. Okt, 2017

Dåligt pålästa politiker

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/debatt/d%C3%A5ligt-p%C3%A5l%C3%A4sta-politiker-1.4099307

31. Dec, 2016

Narkotikasök

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/debatt/sl%C3%A4pp-prestigen-sl%C3%A4pp-in-narkotikahundar-i-skolorna-1.4085610

19. Dec, 2016

torg

http://www.ttela.se/nyheter/trollh%C3%A4ttan/nya-drottningtorget-klubbat-och-klart-1.4058079

19. Okt, 2017

Patient i centrum

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/debatt/med-patienten-i-centrum-1.4622690

7. Sep, 2017

Barrnmorskor

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/debatt/barnmorskor-ska-ha-h%C3%B6gre-l%C3%B6n-1.4606572

10. Aug, 2017

livskvalitet

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/ins%C3%A4ndare/h%C3%A4lsa-och-livskvalitet-f%C3%B6r-%C3%A4ldre-1.4514868

9. Okt, 2017

Ej främmande för äldres behov

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/debatt/ej-fr%C3%A4mmande-f%C3%B6r-%C3%A4ldres-behov-1.4408978

20. Jun, 2017

vem ska betala

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/debatt/vem-ska-betala-f%C3%B6r-liberalernas-%C3%B6nskedr%C3%B6mmar-1.4377197

17. Jun, 2017

lider alliansen

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/ins%C3%A4ndare/lider-alliansen-av-id%C3%A9torka-1.4360877

5. Maj, 2017

idestöld

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/debatt/pengar-s%C3%A4mre-st%C3%B6d-till-anh%C3%B6riga-1.4264507

13. Apr, 2017

cyckling

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/ins%C3%A4ndare/mer-jobb-f%C3%B6r-cykling-uppskattas-1.4234760

26. Apr, 2017

knyckt ideer

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/ins%C3%A4ndare/fr%C3%A5gan-%C3%A4r-vem-som-knyckt-f%C3%B6rslaget-1.4225059

18. Jan, 2017

urinprov

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/debatt/narkotikahundar-b%C3%A4ttre-%C3%A4n-urinprov-1.4120235

30. Dec, 2016

oserjöst äldreförslag

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/debatt/oseri%C3%B6st-%C3%A4ldref%C3%B6rslag-fr%C3%A5n-l-1.4082689

27. Jul, 2017

Ängsmark

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/debatt/blommande-gr%C3%B6nomr%C3%A5den-1.4472971

23. Feb, 2017

Elitstöd

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/debatt/ge-elitst%C3%B6det-till-n%C3%A5gon-som-har-b%C3%A5de-herr-och-damlag-1.4168436

1. Apr, 2017

sopa rent

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/ins%C3%A4ndare/b%C3%B6rja-sopa-rent-vid-l-s-egen-d%C3%B6rr-1.4219014

28. Feb, 2017

valfrihet

http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/debatt/valfrihet-%C3%A4r-en-sj%C3%A4lvklarhet-1.4176878

10. Okt, 2017

Senast uppdaterad 2017-10-11

Trollhättans Framtid

0734-487844

BG-NR 574-2515

Organisations nr: 802494-8336

 

Kontakt 

Dan-Axel Möllengård

0520-421044

0734-487844

mollengard@hotmail.com

Dan Möllengård