Medborgarförslag

Lägg dit förslag här!

Du är välkommen att lägga dit förslag här.Sedan lämnar vi en motion om medborgarförslag. Sedan 2002 har det vart tvärstopp då och framåt för medborgare i Trollhättan till skillnad att som i många andra städer att kunna lämna medborgarförslag. De har förslagslappar du får fylla i som inte behandlas på samma vis som ett medborgarförslag. Vi tänker inte det skall stoppa oss! Vi vill självklart det inte skall vara orealistiskt, eller stöttande ditt förslag. Det skall gagna stadens utveckling. Då bedömer vi att det är ett fullständligt relevant förslag, samt då lägger vi din ide i Thn Stads fullmäktige som motion. Se en mall på: http://www.trollhattan.se/globalassets/dokument/kommun-och-politik/fortroendevald/instruktioner-for-anvandning-av-motionsmall.pdf

Vi tror på att vi politiker är till för medborgaren och inte tvärtom.

Demokrati när den kommer från folket och inte tvärtom.

Senast uppdaterad 2017-08-17

Trollhättans Framtid

0734-487844

BG-NR 574-2515

Organisations nr: 802494-8336

 

Kontakt 

Dan-Axel Möllengård

0520-421044

0734-487844

mollengard@hotmail.com

Dan Möllengård